Kołobrzeska 62 Białogard
+48 94 722 21 00
hr@bgsalmon.dk

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)
2 MAJ 2022 roku

Ninijszym zawiadamiamy, iż w dniu 28 kwietnia 2022 roku uzgodniony został Plan połączenia spółek: BG Production Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie (Spółka Przejmująca) z Premium Fish Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustronie Morskie (Spółka Przejmowana I) oraz Global Salmon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie (Spółka Przejmowana II).
W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania: 

Plan połączenia.pdf

Projekt uchwały BG Production_Załącznik nr 1.pdf

Projekt uchwały Premium Fish_Załącznik nr 2.pdf

Projekt uchwały Global Salmon_Załącznik nr 3.pdf

Oświadczenie zmiana umowy spółki_Załącznik nr 4.pdf

Oświadczenie wartość Premium Fish_Załącznik nr 5.pdf

Oświadczenie wartość Global Salmon_Załącznik nr 6.pdf

Oświadczenie stan księgowy BG Production_Załącznik nr 7.pdf

Sprawozdanie finansowe BG Production.pdf

Oświadczenie stan księgowy Premium Fish_Załącznik nr 8.pdf

Sprawozdanie finansowe Premium Fish.pdf

Oświadczenie stan księgowy Global Salmon_Załącznik nr 9.pdf

Sprawozdanie finansowe Global Salmon.pdf

Oświadczenie wspólnika BG Production_Załącznik nr 10.pdf

Oświadczenie wspólników Premium Fish_Załącznik nr 11a.pdf

Oświadczenie wspólników Premium Fish_Załącznik nr 11b.pdf

Oświadczenie UOKiK_Załącznik nr 12.pdf

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.